Bostadsrätt - Mer detaljer gällande Bostadsrätter och Bostadsrättsföreningar

Alla lagar som gäller för dig som äger en bostadsrätt

Det finns flera lagar som gäller för ägare till bostadsrätter och medlemmarna i en bostadsrättsförening. Alla bostadsrättsföreningar ska bestå av minst tre bostadfsrätter. Det ska vara minst tre personer i bostadsrättsföreningens styrelse samt en suppleant (d.v.s ersättare) plus en revisor.

I några av de minsta bostadsrättsföreningarna i Sverige ingår ett Attefallshus men rekommenderat är att undvika små föreningar eftersom det blir välfigt mycket arbete för medlemmarna.Lagar för ägare till en bostadsrätt

Alla lagar som gäller nu är:

Bild på Bostadsrätt